درخواست خرید اقساطی محصولات پاکشوما

خرید اقساطی کلیه محصولات پاکشوما تا ۲۴ ماه ، تا ۱۰۰ میلیون تومان
سود تسهیلات برای دو سال ۱۴ درصد بدون چک ، ضامن و پیش پرداخت

    فروش محصولات پاکشوما
    فروش محصولات پاکشوما